KOKURIKULUM KIK HPD134

Course Code : HPD134
Course Name(English) : INNOVATIVE AND CREATIVE STUDENTS 1 APPROVED
Course Name (Malay) : KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF PELAJAR 1
MQF Level : 4 - Diploma & Bachelors Degree
Equivalent to 1 Credits

Face to Face: 30 Hours

Diakhir Kursus Pelajar boleh:
1. Menerangkan konsep inovatif dan kreatif 
2. Membentangkan idea kreatif dan inovatif secara individu 
3. Mengamalkan semangat bekerjasama dalam menghasilkan projek kumpulan inovatif dan kreatif secara berkumpulan 

4. Mematuhi etika kumpulan inovatif dan kreatif, peraturan dan sahsiah rupadiri sebagai seorang mahasiswa. 

Kursus ini menjelaskan bagaimana seorang pelajar berinovatif dan kreatif dalam mengenalpasti asas konsep inovatif dan
kreatif dan mengetahui kaedah penggunaan alat– alat inovatif dan kreatif bagi menyelesaikan masalah secara inovatif.
Semua latihan yang diberi dalam kursus ini mengikut perancangan kumpulan dan akan dibentangkan untuk tujuan

penilaian.


1. Pengenalan Kumpulan Inovatif dan Kreatif
Definisi dan Falsafah
Matlamat Inovasi dan Kreativiti
Prinsip-prinsip Asas Inovasi Dan Kreativiti
Faedah Inovasi Dan Kreativiti

2. Proses Penubuhan Kumpulan
Sejarah Inovasi Dan Kreativiti
Penubuhan Kumpulan (Nama, Logo, Moto, Objektif & Tema)
Daftar Kumpulan

3. Tatacara Pengendalian Kumpulan
Jadual Mesyuarat dan Kehadiran Ahli
Kitaran ?Plan” ?Do” ?Check” ?Action”
Carta Perbatuan

Carta Metrik


Template Contoh

Pengenalan Kumpulan


Moto Kumpulan 

Tema dan Objektif


Proses PDCA


Seterusnya rujuk dalam kelas nanti

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/